English

Bijdrage aan extinctie

De applicatie laat zien in welke mate in water aanwezige stoffen bijdragen aan de hoeveelheid licht onder water. Hieruit kan de gebruiker de conclusie trekken dat het terugdringen van een van stoffen leidt tot de in de uitvoer gekwantificeerde vermindering van de lichtuitdoving.

Dat hoeft niet altijd niet het geval te zijn: wanneer bijvoorbeeld in een door licht gelimiteerd watersysteem het anorganisch zwevend stof wordt verwijderd, zal het water initieel helderder worden waardoor de hoeveelheid algen toeneemt en de verbetering van het lichtklimaat van tijdelijke aard zal zijn.

Limiterende factoren voor de groei van algen bepalen de hoeveelheid algen die maximaal gevormd kan worden. Kennis van die limiterend factoren kan b.v. worden verkregen uit model studies.STOWA