English

Licht

De kleur van water wordt bepaald door de veranderingen in de spectrale samenstelling van het licht onder water. Licht ondervindt interactie met water en daarin opgeloste en zwevende stoffen die optisch actief zijn. De belangrijkste componenten hierbij zijn het fytoplankton, de niet-levende zwevende deeltjes (tripton), de gekleurde opgeloste organische stoffen of aquatische humus (cdom) en het water zelf. De spectrale veranderingen in het onderwaterlichtklimaat worden veroorzaakt door absorptie- en verstrooiingsprocessen. Bij absorptie verdwijnt er licht en ten gevolge van verstrooiing verandert de richting van het licht.

De waterkleur kan geregistreerd worden als een reflectiespectrum, dat is de verhouding tussen het uittredende licht en het invallende licht als functie van de golflengte. Dit reflectiespectrum kan gereconstrueerd worden

  1. uit metingen, bijvoorbeeld via remote sensing vanuit satellieten, vliegtuigen of met behulp van een veldspectroradiometer
  2. berekend worden met en optisch model zoals UITZICHT.

Kleur van licht onder water.STOWA