English

Secchidiepte

De secchischijf is een ronde schijf die bevestigd is aan een draad of een stang. Dit uiterst eenvoudige instrument wordt gebruikt om de lichtdoorlaatbaarheid in het water te meten. De schijf wordt te water gelaten en de diepte waarop de schijf niet meer te zien is wordt afgelezen via een maatverdeling en is de secchidiepte (SD).

De secchidiepte wordt bereikt als de lichtreflectie van het wateroppervlak gelijk is aan de lichtreflectie van de schijf onder water!

Hoewel zichtdiepte (waargenomen met een secchischijf) en uitdoving van licht (extinctie) nauw aan elkaar gerelateerd zijn, is een daadwerkelijk lineair verband niet aanwezig. Het verband hangt af van de in het meer aanwezige stoffen. In humusrijke meren bijvoorbeeld kan soms tot op de bodem licht vallen, maar dit licht is niet langer geschikt voor fotosynthese en macrofyten zullen niet worden aangetroffen.

Toch zijn er verschillende pogingen gedaan om een verband op empirische wijze vast te stellen. In 1929 vonden Pool en Atkins wel al een benadering voor dit verband via een locatie specifieke constante: K * SD = constant (de Pool-Aktins coëfficiënt). Voor deze constante worden waarden in de range 1,2 tot 3 gerapporteerd. Bij een waarde van 1.7 is op de secchidiepte nog 18% licht aanwezig. Echter, de verklaarde variantie is bij gebruik van de Pool-Atkins coëfficiënt vaak niet hoger dan zo'n 50-60%.

Er is een aantal redenen waarom secchidiepte en extinctie niet altijd goed in elkaar zijn om te zetten: een lichtmeter ‘kijkt’ omhoog, het doorzicht daarentegen is de resultante van lichtuitdoving (maar ook reflectie) in twee richtingen (naar beneden en naar boven); ook de spectrale gevoeligheid is niet hetzelfde.

In UITZICHT wordt bij berekening van de extinctiecoëfficiënt rekening gehouden met dit verschil en worden de diffuse verzwakking van licht (extinctie) en de zichtbaarheid van de schijf (bundel verzwakking) apart onderscheiden conform de Preisendorfer (1986) benadering:

SD = T/(c + K)

waarin:Twee typen secchischijven.

Twee typen seccischijven.

"Secchi disks". Licensed under Publiek domein via Wikimedia Commons

STOWA